Search
Close this search box.

Technical Analysis $BTC $ETH โดย Cryptomind Advisory (15 Jan 24)

Reading time 3 Mins
Share :
JAN24TACover

Table of Contents

$BTC มีการย่อตัวรุนแรงหลังจากขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญ

สำหรับ $BTC ใน Timeframe 1D หลังจากที่ราคาได้ขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญที่บริเวณราคา $48,000 – $48,500 ก็ได้มีการย่อตัวลงมา จนถึงบริเวณแนวรับ $42,500 โดยที่ในส่วนของ RSI ก็ได้มีการหลุดกรอบ Falling Wedge ลงมาและสร้าง Momentum ที่ไม่ดีให้กับ $BTC ในระยะสั้น $BTC อาจมีการเด้งขึ้นก่อนที่อาจปรับตัวลงต่อได้ ในกรณีที่ $BTC จะกลับเป็นขาขึ้นและมี Momentum ที่ดีได้นั้นราคาจะต้องยืนเหนือแท่งเทียนแดงบริเวณ $47,000 

แนวต้าน $44,000 | $48,000 – $48,500

แนวรับ: $42,500 | $39,000 – $40,000 | $36,000

ใน Timeframe 4H $BTC ได้ทำรูปแบบ Double Top แล้วราคาได้มีการย่อตัวลงไปที่บริเวณแนวรับ $42,500 โดยในปัจจุบันตัว RSI ได้เกิดเป็น Bullish Divergence จึงอาจคาดการณ์ได้ว่าในระยะสั้นอาจเกิดการเด้งขึ้นของราคาก่อนที่ราคาอาจลงต่อไปยังแนวรับถัดไปจาก momentum ขาลงในภาพใหญ่

แนวต้าน: $44,200 | $45,500 | $47,200

แนวรับ: $42,500 | $39,000 – $40,000

$ETH เบรกแนวต้านสำคัญหลังจากมีชุดสะสมกว่า 2 เดือน

ใน Timeframe Day $ETH นั้นอยู่ใน Momentum ที่ Bullish เนื่องจากพึ่งได้มีการ Break ราคาขึ้นผ่านแนวต้าน $2,400 มาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับการ Break Falling Wedge ของ RSI โดยในช่วงแรกอาจมีการย่อตัวในระยะสั้น ก่อนที่ราคานั้นอาจขึ้นต่อไปได้ในช่วงสัปดาห์ต่อๆ ไป

แนวต้าน: $2,660 | $2,870 | $3,350

แนวรับ: $2,400 | $2,125 | $1,880 – $1,900

ใน Timeframe 4H $ETH นั้นมีการย่อตัวจากการกดลงของเส้น Trendline แนวต้านของ RSI อีกทั้งการทำ Lower Low ในแท่งเทียน ส่วนที่น่าจับตามองตอนนี้คือแนวรับบริเวณไส้เทียนเดิมที่ราคา $2,450 และ $2,400 ตามลำดับ หากรับไว้อยู่ก็อาจทำราคาขึ้นต่อได้ซึ่งอาจมาพร้อมกับการ Break แนวต้าน RSI สร้าง Momentum ที่ดีให้ $ETH

แนวต้าน: $2,660 | $2,870 | $3,100

แนวรับ: $2,400 | $2,200 | $2,125

คำเตือนความเสี่ยง : คริปโทเคอร์เรนซี่มีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

Author

Share :
Related
Paradigm VC ใจป๋านักสร้าง Airdrop ขวัญใจ E-Beggars
CoinTalk (23/2/2024):
Blockchain คืออะไร ?
CoinTalk (16/2/2024):