ทำไมต้องสมัครสมาชิก

Cryptomind Advisory Co., Ltd. (“Cryptomind”) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี่ และที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัล ภายใต้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลตลาดทุนในภาพรวม ดังนั้น การออกสินค้าทุกประเภทเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องทำการระบุ และพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง (Identification and Verification) หรือการ KYC (Know Your Customer) ตามกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ Cryptomind ให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Cryptomind รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Cryptomind Group อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อติดต่อสื่อสารทางการตลาด วิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Cryptomind Group

หากมีการตกลงรับสื่อทางการตลาดจาก Cryptomind ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกได้ในภายหลัง โดยท่านมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ Cryptomind ติดต่อถึงท่านเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ทุกเมื่อหากท่านไม่ปรารถนาที่จะได้รับการติดต่อ

Cryptomind เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ ทีมจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอย่างเคร่งครัดด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการการรักษาความปลอดภัยเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม

Cryptomind อาจมีการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือส่วนเพิ่มเติมเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ บริการ และคําติชมของลูกค้าโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ท่าน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy policy ซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท