Optimism Quest Guidebook
Share :
Atom revenue evolution-07

ก่อนจะมาเข้าเรื่อง Optimism Quest ในโลกของการลงทุน สิ่งทั่วไปที่นักลงทุนล้วนคาดหวังในการเข้ามาล้วนเป็นการซื้อสินทรัพย์แล้วขายในราคาที่สูงกว่าเดิม หรือลงทุนระยะยาวเพื่อหวังเงินปันผล แต่สำหรับ Cryptocurrency นั้นมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษกว่าคือ กิจกรรมแจก Airdrop ให้ฟรีแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งมีตั้งแต่การใช้งานเล็กน้อยของแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการช่วยเหลือแพลตฟอร์มนั้นๆ ตามวิธีการต่างๆก็ได้เช่นกัน

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Bungee Exchange

ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา Optimism ได้เปิดตัว Optimism Quests ที่ชวนให้นักลงทุนมาใช้งาน DeFi บน Optimism พร้อมกับ แจก NFT ให้ฟรีๆ ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับกิจกรรม Arbitrum Odyssey ของ Arbitrum Layer 2 ของ Ethereum อีกตัวหนึ่ง ที่กำลังจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เช่นกัน โดยรายละเอียดของ Optimism Quests เป็นอย่างไร บทความนี้จะมาอธิบายให้ฟัง

Optimism Quests คืออะไร

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Optimism Docs

Optimism Quests คือกิจกรรมที่ต้องการให้นักลงทุนทั่วไปได้ทดลองใช้ Dapps บนเชน Optimism โดยจะเป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยให้เราเข้าใจการทำงานพร้อมทั้งมีการแจกรางวัลเป็น NFT เมื่อทำภารกิจเสร็จอีกด้วย ซึ่งในการหน้านี้ Optimism (Layer 2 ของ Ethereum) ได้มีการแจก Airdrop เป็นเหรียญ OP ให้กับผู้ที่เคยใช้งานเชนนี้มาก่อนเป็นจำนวน 5% ของทั้งหมด โดยได้รับกันอย่างน้อย 776 OP หรือคนละ 60,000 บาท โดยที่เงินนี้เป็นเงินที่ได้รับมาฟรี เพียงแค่เคยใช้งาน Optimism เท่านั้น และตอนนี้ยังมีเหลืออีก 14% รอไว้แจก และ 8.8% ที่ทีมงานยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรต่อ คนจึงคาดหวังว่าจะนำมาแจกให้กับผู้ถือ NFT ในครั้งนี้

รายละเอียด

 • มีทั้งหมด 18 ภารกิจแยกกันแต่ละแพลตฟอร์ม
 • ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกภารกิจ แต่มีการแบ่ง 3 Tier คือ (1) Tier 1: มากกว่าหรือเท่ากับ 4 NFT (2) Tier 2: มากกว่าหรือเท่ากับ 7 NFT (3) Tier 3: มากกว่าหรือเท่ากับ 10 NFT
 • NFT มีจำนวนไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ทำภารกิจ
 • NFT สามารถซื้อหรือขายใน NFT Marketplace ได้
 • การซื้อ NFT จะสามารถเทียบเท่ากับการทำภารกิจเสร็จทันที
 • NFT ยังไม่เปิดเผยการใช้งานชัดเจน บอกเพียงแค่การนำไป “ปลดลอคลักษณะพิเศษของ [censored]” ได้ ซึ่งคาดว่าเป็นโปรเจค Profile Picture NFT (PFP) ของทาง Optimism ซึ่งอาจเกี่ยวโยงกับสิทธิ์ในการรับ Airdrop ครั้งถัดไปก็เป็นไปได้
 • กิจกรรมในรอบนี้จะสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2023
 • ระวังเรื่องการวนเงินจำนวนเดิม (Sybil Attack) เพื่อทำภารกิจ เพราะทาง Optimism เคยจับผิดไปแล้วในตอน Airdrop #1
 • บางแพลตฟอร์มอาจมีการอัพเดทที่ช้าเนื่องจากทีมงานจะใช้คนจริงในการตรวจสอบ หากทำภารกิจเสร็จแล้วยังไม่สามารถเคลม NFT ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ให้ติดต่อไปที่ Support ของ Galxe หรือแพลตฟอร์มนั้นๆ

เริ่มต้นทำเควส

ยืนยันตนกับ Galxe

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Galxe

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ผู้ใช้งานต้องผูก Wallet Address, Discord และ Twitter เข้ากับ Profile ของ Galxe (Project Galaxy) ก่อน ซึ่ง Galxe เป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมที่สามารถเก็บข้อมูล (Credential) ต่างๆ ทั้ง On-Chain และ Off-Chain ของผู้ใช้งานได้ โดยถ้าโปรเจคไหนอยากทำกิจกรรมหรือสร้าง Acheivement ให้กับผู้ใช้งานก็จะมาสร้าง Quest ในนี้ได้ เช่นในกรณีนี้ ทุกครั้งที่ทำภารกิจเสร็จจะมารับ NFT ที่ Galxe

Link: https://galxe.com/

โอนเงินไป Optimism

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Binance

หากต้องการทำเพียงแค่ผ่าน Tier 3 เราสามารถโอน 0.12 ETH หรือประมาณ 150 ดอลลาร์สหรัฐ (ETH ราคา 1300 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่ถ้าต้องการทำครบทั้ง 18 ภารกิจ ควรมีมากกว่า 0.4 ETH เพื่อให้สะดวกในการค้ำประกันและทำอะไรต่างๆ

ทำภารกิจ

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

โดยขั้นตอนการทำเควสมีด้วยกัน 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

0) Link: https://app.optimism.io/quests เปิดลิ้งค์นี้เพื่อทำตามทีละแพลตฟอร์มและรับ NFT 

1) Learn: เป็นการอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Dapp เพื่อให้เข้าใจการทำงานแบบคร่าวๆ

2) Test Your Knowledge: เป็นข้อสอบปรนัยหนึ่งคำถาม โดยวัดความรู้ที่อ่านได้จากข้อ (1) ซึ่งหากเราตอบผิดสามารถแก้ไขแล้วตอบใหม่ได้ตลอด

3) Complete the Quest: เป็นกิจกรรมลงมือทำจริงโดยแต่ละ Dapp จะมีภารกิจให้ทำแตกต่างกันไปโดยทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลฟตอร์มนั้นทั้งสิ้น ซึ่งมีระดับความง่ายและสิ้นสุดทันที หรือภารกิจที่ต้องใช้ระยะเวลานานหรือเงินทุนสูงด้วย

4) Get NFT on Galxe: เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง (2) และ (3) จะมีสิทธิ์ได้รับ NFT เพื่อยืนยันว่าทำเสร็จแล้วจริง โดยต้องไปรับที่ Galxe หนึ่ง Wallet Address จะรับได้หนึ่งชิ้นเท่านั้น  

* เมื่อเคลม NFT แล้วสามารถถอนเงินที่ค้างอยู่ใน Dapps ต่างๆ ออกได้ทันที

** หากขายไปแล้วไม่สามารถเคลมใหม่ได้อีก (ต้องซื้อกลับในตลาดเท่านั้น) 

รายละเอียด 18 เควส

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

มีการแบ่งระดับความยากไว้จาก ⭐ คือทำง่าย หรือใช้เงินทุนน้อย หรือใช้เวลาน้อย และ ⭐⭐⭐⭐⭐ สำหรับภารกิจที่มีโอกาสขาดทุน ใช้เวลานาน หรือต้นทุนสูง หากต้องการเพียงแค่ผ่าน Tier 3 สามารถเลือกทำเฉพาะ ⭐ และ ⭐⭐ ก็ครบ 10 ภารกิจขึ้น Tier 3 ได้แล้ว หรือซื้อ Optimism Quests ใน Quix NFT Marketplace ก็ได้เช่นกัน

หมวด New to Optimism? Start here

Quest 1: Stargate (ระดับความยาก: ⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0015 ETH (1.98 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็น Cross-Chain Bridge Protocol ที่สามารถเคลื่อนย้ายสินทรัพย์หรือสภาพคล่องข้ามไปมาระหว่างเชนได้ โดยในตอนนี้รองรับทั้งหมด 6 เชนในการโอนมาที่ Optimism ข้อดีสำคัญของ Stargate คือการเสียค่าทำธุรกรรมเพียงครั้งเดยีวในตอนต้นทาง ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการปลดเหรียญออกจากปลายทางเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีอย่าง LayerZero เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการทำงาน

Test Your Knowledge: Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of omnichain DeFi และ 7

ขอบคุณภาพจาก Stargate

Complete the Quest:  ใช้ Stargate โอน 100 USDC ขึ้นไป ร่วมกับเชน Optimism โดยจะโอนเข้าหรือออกก็ได้ แนะนำให้โอนคู่กับเชนที่ค่าธรรมเนียมถูก เช่น Polygon, Arbitrum หรือ BNB Smart Chain

Quest 2: PoolTogether  (ระดับความยาก: ⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0016 ETH (2.08 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็นแพลตฟอร์มออมเงินคล้ายสลากออมสินที่เปิดให้ทุกคนนำ USDC มาฝากในกองกลาง ซึ่งจะมีการจับฉลากผู้โชคดีที่ได้รับ “รางวัลรวมมูลค่ากว่า 4,200 USDC ทุกวัน” โดยที่เงินต้นของเราไม่เสียและถอนออกได้ตลอดเวลา ซึ่งแหล่งที่มาของรางวัลนั้นมาจากการที่ PoolTogether นำเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อนำผมตอบแทนมาแจกให้กับผู้ฝาก โอกาสในการได้รับรางวัลนั้นคือยิ่งฝากมากก็จะยิ่งมีสิทธิ์ในการถูกรางวัลมากขึ้นเท่านั้น 

Test Your Knowledge: PoolTogether is a global savings account where the yield generated from the entire pool becomes the prizes และ All of the Above

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก PoolTogether

Complete the Quest: ฝากอย่างน้อย 20 USDC ไว้ใน PoolTogether ไว้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 วันเป็นต้นไป

Quest 3: Uniswap  (ระดับความยาก: ⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.00035 ETH (0.455 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: Uniswap เปิดตัวในปี 2018 และเติบโตจนเป็น Decentralized Exchange (DEX) ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน นักลงทุนสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญ หรือรับค่าธรรมเนียมการเทรดจากการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ Uniswap ได้อีกด้วย

Test Your Knowledge: Decentralized Exchange (DEX) และ All of the Above

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Uniswap

Complete the Quest: แลกเปลี่ยนเหรียญอะไรก็ได้มูลค่าตั้งแต่ 20 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง

Quest 4: Quix  (ระดับความยาก: ⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0015 ETH (1.95 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: Quix เป็น NFT Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดบน Optimism โดยมีผลงานวางขายมากกว่า 100 Collections และผู้ช้งานกว่า 34,000 Users Quix มี Feature อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายผลงานและผู้สะสมผลงาน รวมไปถึงการสร้าง Launchpad ให้การขาย Free-to-Mint NFT เป็นเรื่องง่ายสำหรับเจ้าของผลงานที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด มีเครื่องมือในการวัดระดับความหายาก คำสั่งซื้อ NFT ราคา Floor และอื่นๆ 

Test Your Knowledge: An NFT Marketplace และ All of the Above

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quix

Complete the Quest: ซื้อ NFT บน Quix โดยต้องมีราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 0.0099 ETH และกดติดตาม @qx_app บน Twitter
**หากใครไม่ต้องการเสียเงินซื้อ NFT สามารถสร้างอีกกระเป๋าแล้วตั้งขาย NFT เพื่อให้อีกกระเป๋าทำเควสมาซื้อได้เช่นกัน เราจะเสียเพียงแค่ค่าแก๊สเท่านั้น

หมวด Dive deeper into DeFi

Quest 5: Velodrome  (ระดับความยาก: ⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0015 ETH (1.95 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็น DEX ที่มีส่วนร่วมจาก 3 ฝ่าย คือ ฝั่งเพิ่มสภาพคล่องที่ได้รับรางวัลจาก Velodrome, ฝั่งผู้ใช้งานที่ได้แลกเปลี่ยนโดยได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด และแพลตฟอร์มอื่นๆที่มาให้ Incentive แก่ผู้ถือ VELO ในการช่วยโหวตทิศทางการแจกรางวัลจาก Velodrome โดยวงจรนี้จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์สูงสุด

Test Your Knowledge: Decentralized Exchange (DEX) และ All of the Above

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Velodrome

Complete the Quest:

(1) เพิ่มสภาพคล่องด้วยเหรียญอะไรก็ได้มูลค่ามากกว่า 20 ดอลลาร์สหรัฐและทำการ Stake LP Token เข้าไปในระบบ

(2) กดติดตาม @VelodromeFi บน Twitter

Quest 6: Synapse  (ระดับความยาก: ⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0006 ETH (0.78 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็น Cross-Chain Bridge Protocol ที่มีผู้ใช้งานแล้วแลกเปลี่ยนกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์, 1 ล้านธุกรรม และมากกว่า 150,000 Users ผู้ใช้งานสามารถส่ง ETH, Stablecoin หรือเหรียญอื่นๆ จาก Optimism ไปยังเชนต่างๆผ่าน Synapse ได้หลากหลาย

Test Your Knowledge: Choss-Chain use cases และ Both wrapped and native assets

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Synapse

Complete the Quest: เพิ่มสภาพคล่องให้ Synapse ด้วยเหรียญ ETH หรือ Stablecoin มูลค่า 20 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ลงใน Stableswap Liquidity Pool บน Synapse

Quest 7: QiDao  (ระดับความยาก: ⭐⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.033 ETH (42.9 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็นแพลตฟอร์มกู้ยืม MAI Overcollateral Stablecoin โดยระบบจะไม่คิดดอกเบี้ยกู้ แต่จะคิด 0.5% Repayment Fee หากนำ MAI มาไถ่ถอนคืน นักลงทุนสามารถใช้ MAI ลงทุนใน Aave, Multichain, Curve, Balancer และ Uniswap

Test Your Knowledge: Crypto backed decentralized over-collateral stablecoin และ 0% borrowing interest, 0.5% repayment fee

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก QiDao

Complete the Quest:

(1) ฝาก OP หรือ WETH เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกู้ 100 MAI ขึ้นไป บน QiDao และรักษา Helath Factor ไม่ให้โดน Liquidation เป็นเวลาอย่างน้อย 1 อาทิตย์

(2) ติดตาม @QiDaoProtocol และเข้าร่วม QiDao Discord

* นักลงทุนสามารถ Short OP หรือ ETH บน Binance ในมูลค่าที่เท่ากันเพื่อไม่ให้มูลค่าในรูปดอลลาร์สหรัฐลดลงได้เช่นกัน

Quest 8: Rubicon  (ระดับความยาก: ⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0015 ETH (1.95 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็น DEX ที่ใช้ระบบ Order Book ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ โดยสามารถตั้ง Limit Order หรือรับรายได้จากการเป็นคนเพิ่มสภาพคล่องใน Rubicon Pool ได้ เบื้องหลังจะมี Smart Contract ที่เอาสินทรัพย์จากคนที่เพิ่มสภาพคล่องไปอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ทำการซื้อด้วยวิธี Order Book และจะได้รายได้จากการเป็น Market Maker

Test Your Knowledge: On-chain order book in a smart contract และ The router finds the best price for a swap on the order books

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Rubicon

Complete the Quest: 

(1) Swap เหรียญอะไรก็ได้มูลค่า 20 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปใน Rubicon 

(2) ฝากเหรียญอะไรก็ได้มูลค่าเกิน 20 ดอลลาร์สหรัฐลงใน Liquidity Pool ของ Rubicon

(3) ติดตาม @rubicondefi บน Twitter และเข้าร่วมกลุ่ม Rubicon Discord

Quest 9: Hop  (ระดับความยาก: ⭐⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0289 ETH (37.57 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็น Trustless Multichain Bridge แบบไม่ต้องอาศัยความเชื่อใจ โดยสามารถเชื่อมเชน Ethereum เข้ากับอีกหลายเชนทั้ง Layer 1 หรือ Layer 2 ทำให้การโอนถ่ายสินทรัพย์นั้นไม่มีสะดุด จุดเด่นของ Hop คือการเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก จากการที่ทีมพัฒนาของ Hop นั้นเคยพัฒนา Ethereum มาตั้งแต่เริ่ม และมีการตรวจสอบจาก Audit อยู่เสมอ

Test Your Knowledge: To provide the most trustless and secure bridge in the Ethereum ecosystem และ Multichain Bridge

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Hop

Complete the Quest: เพิ่มสภาพคล่องเข้าไปใน Hop โดยมีเกณฑ์เรื่องจำนวนและระยะเวลาฝากที่แตกต่างกันดังนี้ คือ 

 1. USDC/DAI/USDT
 • มูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ 3 เดือน
 • มูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ 1 เดือน
 • มูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ 18 วัน
 • มูลค่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ 9 วัน
 1. ETH
 • มูลค่า 0.2 ETH สำหรับ 60 วัน
 • มูลค่า 0.3 ETH สำหรับ 40 วัน
 • มูลค่า 0.5ETH สำหรับ 24 วัน
 • มูลค่า 1 ETH สำหรับ 12 วัน

Quest 10: Clipper  (ระดับความยาก: ⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0052 ETH (6.76 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็น DEX ที่ออกแบบให้มีค่าทำธุรกรรมถูกสำหรับการแลกเปลี่ยนขนาดเล็กและกลางโดยเฉพาะ (น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่ง Clipper สามารถทำได้จากการใช้ Formula Market Maker  (FMM)

Test Your Knowledge: To provide the lowest per-transaction costs for small-to-medium-sized crypto trades และ Formula Market Maker

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Clipper

Complete the Quest:

(1) กดติดตาม @Clipper_DEX และ @Shipyardsw ใน Twitter และเข้าร่วม Clipper Discord

(2) ทำการ Verify ใน Discord ของ Clipper เพื่อได้รับ Whitelist

(3) ฝาก OP มูลค่า 20 ดอลลาร์สหรัฐลงใน OP Liquidity Pool 

(4) ฝากเหรียญอะไรก็ได้ที่อยู่ใน List ของ Clipper Coves Pool มูลค่า 20 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

* หากต้องการถอนจะต้องรออย่างน้อย 10 วัน

* นักลงทุนสามารถ Short OP บน Binance ในมูลค่าที่เท่ากันเพื่อไม่ให้มูลค่าในรูปดอลลาร์สหรัฐลดลงได้เช่นกัน

Quest 11: Beethoven  (ระดับความยาก: ⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.001 ETH (1.3 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็นแพลตฟอร์มกระจายการลงทุนคล้ายกับ Index Fund โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับ Fund Manager อย่างระบบการเงินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับค่าธรรมเนียมการเทรดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Test Your Knowledge: A one-stop decentralized investment platform และ instead of paying fees to portfolio managers to rebalance your portfolio, you collect fees from traders

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Beethoven

Complete the Quest: ฝาก ETH หรือ rETH มูลค่า 0.05 ETH ลงใน Rocket Fuel Pool และ Stake LP Token ลงในแพลตฟอร์มเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

* สามารถ Short ETH ใน Binance Future เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาเหรียญ ETH ที่ผันผวนได้ 

Quest 12: The Granary  (ระดับความยาก: ⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0014 ETH (1.82 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็นแพลตฟอร์มกู้ยืมที่คิดค่าธรรมเนียมต่ำและรองรับ Incentive จากเหรียญหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีการตั้งให้ Loan-to-Value (LTV) สูงกว่าแพลตฟอร์มทั่วไป ทำให้กู้ได้มากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

Test Your Knowledge: To provide industry low fees and a better deal to the everyday DeFi user และ All of the above

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Granary

Complete the Quest:

(1) ปล่อยกู้เหรียญอะไรก็ได้มูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

(2) กู้เหรียญอะไรก็ได้มูลค่า 20 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

(3) ติดตาม @GranaryFinance ใน Twitter

หมวด Master options, perps, and more

Quest 13: Synthetix  (ระดับความยาก: ⭐⭐⭐⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.054 ETH (70.2 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างสินทรัพย์เสมือนจริง (Synthetic Asset) ที่ราคาจะปรับขึ้นลงตามสินค้าอ้างอิงจริงทุกประการเรียกว่า Synth โดยวิธีการสร้างจะต้องนำเอาเหรียญ SNX มาค้ำประกันเกินมูลค่าเหรียญที่สร้าง

นักลงทุนสามารถใช้ Synth ในตลาด Spot หรือตลาด Future ได้เช่นกัน ระบบเบื้องหลังของ Synthetix จะมี Pool กลางสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงโดยสามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างเหรียญ Synth ด้วยกันเองโดยที่มีค่าธรรมเนียมและ Slippage ที่ต่ำ และไม่ต้องเสี่ยงกับ Counterparty Risk

ผู้ที่ Stake เหรียญ SNX ใน Synthetix จะได้รับค่าธรรมเนียมจากแพลตฟอร์มที่ใช้ Synth เช่น Kwenta, Lyra, Curve, dHEDGE และอื่นๆ และยังได้ Incentive อื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

Test Your Knowledge: Spot Synths and Future Markets และ by accessing the trading platforms builts on Synthetix like Kwenta, Lyra, or Polynomial

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Synthetix

Complete the Quest: Stake 100 SNX ขึ้นไปใน Synthetix และ Claim Weekly Rewards อย่างน้อย 2 ครั้ง

* การเคลมรางวัลจะต้องมีค่า C-Ratio มากกว่า 350% ซึ่งหากต่ำกว่าจะต้องทำการ Burn to 350% ด้วยการนำ sUSD มาคืนเพื่อลดหนี้ให้ C-Ratio กลับมาที่ 350% ก่อนถึงจะกดได้

* สามารถ Short SNX ใน Binance Future เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาเหรียญ SNX ที่ผันผวนได้ 

Quest 14: Lyra  (ระดับความยาก: ⭐⭐⭐⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0056 ETH (7.28 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย Option โดยใช้ระบบ First Market-Based และ Skew Adjusted Pricing Model ในการจัดการ นอกจากนี้ Lyra ยังวัดปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคนเพิ่มสภาพคล่องและสามารถใช้เป็นการลดความเสี่ยงของพอร์ต (Hedging) ซึ่งสุดท้ายจะสะท้อนให้ Lyra มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น   

Test Your Knowledge: All of the above และ Cash Infused Call

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Lyra

Complete the Quest: 

(1) ติดตาม @LyraFinance บน Twitter

(2) ซื้อ Option มูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป โดยหมายถึง “ราคา Option x จำนวนสัญญา (Contract)” ให้เท่ากับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

* ค่า Premium ที่เสียไปจะไม่สามารถคืนกลับมาได้ และใช้จำนวนเงินสูง เพราะฉะนั้นสามารถข้ามได้

** ดังนั้น หากต้องการทำเควสให้เสร็จเท่านั้น ควรซื้อ Option ที่มี “To Break Even” เข้าใกล้ศูนย์มากที่สุด เช่น Buy Call Option ที่เป็นบวกน้อยที่สุด หรือ Buy Put Option ที่ติดลบน้อยที่สุด เพราะมันแปลว่าเรา Exercise ทันทีจะขาดทุนน้อยที่สุด (หากจะให้อธิบายละเอียดกว่านี้จำเป็นต้องเข้าใจการคำนวณราคา Option, Strike Price, Premium, Market Price, ATM, OTM และ ATM ซึ่งขอละไว้ในบทความนี้)

*** หากต้องการได้กำไรจากการซื้อ Option ใน Lyra จะต้องคาดการณ์ทิศทาง + ราคา + ระยะเวลาที่น่าจะไปถึง เช่น การ Buy Call Option เป็นการซื้อสิทธิ์ในการ “ซื้อ” สินทรัพย์ในราคาที่ตกลงกันหน้าตั๋ว (Strike Price) และระยะเวลาหมดอายุของ Option เหมาะแก่การซื้อเพื่อเก็งกำไรใน “ขาขึ้น” โดยจำกัดขาดทุนเท่ากับราคา Premium ที่เสียไป 

และ Buy Put Option เป็นการซื้อสิทธิ์ในการ “ขาย” สินทรัพย์ในราคาที่ตกลงกันหน้าตั๋ว (Strike Price) และระยะเวลาหมดอายุของ Option เหมาะแก่การซื้อเพื่อเก็งกำไรใน “ขาลง” โดยจำกัดขาดทุนเท่ากับราคา Premium ที่เสียไป 

ส่วนการ Sell Call/Put Option เป็นการขายสัญญาโดยเราจะได้ค่า Premium ล่วงหน้าทันทีแต่ต้องรับความเสี่ยงด้านการขาดทุนที่ไม่จำกัด ดังนั้นจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

Quest 15: Kwenta  (ระดับความยาก: ⭐⭐⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.003 ETH (3.9 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn:  เป็น DEX ที่ใช้สามารถแลกเปลี่ยน Synth ของ Synthetix และสามารถซื้อ Perpetual Synthetic Future ได้อีกด้วย โดย Leverage ได้สูงสุด 25 เท่า การใช้งานจะเป็น sUSD ของ Synthetix เช่นกัน

ข้อดีของการ Swap ใน Kwenta คือการดึงสภาพคล่องมาจาก 1Inch และ Synthetix เพื่อหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งไม้ซื้อจากหลายที่หรือแลกเปลี่ยนแค่ที่เดียวก็ได้เช่นกันแล้วแต่ระบบจะคำนวณ   

Test Your Knowledge: sUSD และ Synthetix

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Kwenta

Complete the Quest: 

(1) ติดตาม @Kwenta บน Twitter และเขาร่วม Kwenta Discord

(2) เปิดสัญญา Future มูลค่ามากกว่า 100 sUSD บน Kwenta

* เนื่องจากเป็นการเก็งกำไร เราสามารถเปิด Future ในทิศทางตรงกันข้ามบน Binance Future เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคาสินทรัพย์ผันผวนได้เช่นกัน

Quest 16: Perpetual Protocol  (ระดับความยาก: ⭐⭐⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0013 ETH (1.69 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็นแพลตฟอร์มซื้อขาย Perpetual Future โดย Perp v2 สร้างต่อยอดขึ้นมาจาก Uniswap v3 ทำให้มีสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Leverage ได้สูงสุดที่ 10 เท่า

Test Your Knowledge: Perp is built on Uniswap v3 to offer a fully on-chain and composable derivatives DEX และ 10x

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Perpetual Protocol

Complete the Quest: เปิดสัญญา Future มูลค่ามากกว่า 100 USDC บน Perpetual Protocol

* เนื่องจากเป็นการเก็งกำไร เราสามารถเปิด Future ในทิศทางตรงกันข้ามบน Binance Future  หรือ Kwenta เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคาสินทรัพย์ผันผวนได้เช่นกัน

Quest 17: Pika  (ระดับความยาก: ⭐⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0026 ETH (3.38 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็นแพลตฟอร์มซื้อขาย Perpetual Future โดยสามารถรองรับการซื้อขนาดใหญ่โดยที่มี Slippage และค่าธรรมเนียมต่ำได้

Test Your Knowledge: Multichain และ A perpetual swap exchange

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Pika

Complete the Quest: 

(1) ทำการซื้อ Future โดยใช้ Margin มากกว่า 30 USDC 

(2) ฝากเงินไว้ใน USDC  Vault จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 30 USDC เป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป

Quest 18: Polynomial  (ระดับความยาก: ⭐⭐⭐⭐⭐)

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

ราคาใน Quix: 0.0064 ETH (8.32 ดอลลาร์สหรัฐ)

Learn: เป็นแพลตฟอร์มด้านการเงินที่ทำกลยุทธ์ต่างๆ โดยใช้ Derivative เพื่อสร้างการลงทุนแบบใหม่ที่จะสร้างรายได้แบบ Passive

Polynomial Earn คือ Decentralized Options Vault (DOV) ตัวแรกที่ดำเนินการแบบ On-Chain ทั้งหมดโดยการขาย Option ให้กับ AMM โดยตรง แต่ละกลยุทธ์จะมีลักษณะกำไรและขาดทุนที่แตกต่างกันตามราคา ETH และแต่ละ Vault จะเปิดรับได้จำนวนจำกัดเท่านั้น

DOV จะมีกลยุทธ์ Automated Option Selling ในการนำรายได้หรือเงินฝากที่เพิ่มเข้ามาไป Reinvest เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับกลยุทธ์ ทำให้ลักษณะการใช้งานเป็นเหมือนกองทุนที่ลงทุนด้วยการใช้ Option

Test Your Knowledge: False และ Bearish Market

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Polynomial

Complete the Quest:

(1) ติดตาม @PolynomialFi บน Twitter และเขาร่วม Polynomial Discord

(2) ลงทุนใน Vault ไหนก็ได้โดยต้องเลือกว่าจะลงทุนมากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยถือไว้ 24 ชั่วโมง หรือลงทุนตั้งแต่ 45 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ต้องถือไว้อย่างน้อย 1 อาทิตย์

* การลงทุนใน Vault เป็นการเลือกทิศทางของราคา ETH ว่าน่าจะวิ่งไปในทิศทางไหน และต้องลงทุนเป็นระยะเวลานานหรือใช้เงินก้อนใหญ่ โดย Call Selling เหมาะสำหรับตลาดหมีหรือกระทิงแต่ไม่มากเท่าไหร่, Put Selling Vault เหมาะสำหรับตลาดกระทิงหรือไม่หมีมากเท่าไหร่, Gamma Vault เหมาะสำหรับตลาดที่เหวี่ยงรุนแรงทั้งขาขึ้นหรือขาลงก็ได้

บทสรุป

optimism quest
ขอบคุณภาพจาก Quests on Optimism

กิจกรรม Optimism Quest ในครั้งนี้ถือว่าเป็นแนวคิดการแจก Airdrop ที่น่าสนใจอย่างมากเพราะข้อดีอย่างแรกคือฝั่งแพลตฟอร์มได้รับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ไม่เคยใช้แพลตฟอร์มมาก่อน แม้ว่าจะเป็นการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็ทำให้นักลงทุนมีความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น หากในอนาคตต้องการใช้งานแพลตฟอร์มลักษณะนี้อีก ก็จะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ แล้วยังได้รับ Feedback จากการใช้งานจริงของลูกค้ามาเสริมอีกด้วย ส่วนฝั่งของนักลงทุนอาจจะเข้ามาใช้ด้วยความหวังว่าจะได้รับ Airdrop แต่สิ่งที่ได้ติดตัวกลับไปก็คือความรู้ความเข้าใจในการลงทุนบนโลก Decentralized ให้มากขึ้น แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีประกาศที่ชัดเขนว่าการถือ NFT จะได้รับอะไร แต่นักลงทุนสามารถนำ NFT ที่ได้รับมานั้นอาจจะนำไปขายก่อนเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองก็ได้เช่นกัน โดยถ้าหากขาย NFT ในราคา Floor ทั้ง 18 ภารกิจจะได้เงินราคา 196 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลย และบางเควสอย่าง QiDao, Synthetix และ Hop ก็ขายได้ราคาที่ดีมาก ดังนั้นการร่วมกิจกรรมนี้ในช่วงที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอนก็ถือเป็นการหารายได้ที่ดีเช่นกัน

คำเตือนความเสี่ยง ⚠️ 

คริปโทเคอร์เรนซี่มีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

Author

Share :

Related

“Deposit Tokens” แนวคิด Stablecoin รูปแบบใหม่จาก J.P. Morgan
สรุป CoinTalk ประจำวันที่ 17/3/2023
Cryptomind Monthly Outlook (March 2023)
สรุป CoinTalk ประจำวันที่ 10/3/23