Search
Close this search box.

GMX หนึ่งในแพลตฟอร์ม Real Yield ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้

Share :
GMX

Table of Contents

คำเตือนความเสี่ยง : คริปโทเคอร์เรนซี่มีความเสี่ยงสูง และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต 1. Introduction ภายหลังกระแสของ Optimism ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ได้มีการแจก Airdrop ให้กับผู้ใช้งานไปจำนวนหนึ่ง ทำให้ Scaling Solution (Layer 2) ของ Ethereum นั้นเป็นที่จับตามองและเป็นที่สนใจของชาวคริปโทมากที่สุดเรื่องหนึ่งท่ามกลางตลาดหมีในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา  (Source: twitter.com/arbitrum) และด้วยกระแสของ Layer 2 นี้ก็ทำให้ Arbitrum ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Layer 2 ที่เป็นแบบ Optimistic Rollup เหมือนกับ Optimism ได้รับความสนใจมากขึ้น พร้อมกับการที่ Arbitrum ได้จัดกิจกรรม Arbitrum Odyssey ร่วมกับ Project Galaxy ที่จะมีการแจก Airdrop เป็น NFT ให้กับผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมโดยการเข้าไปใช้งาน DApps […]

This content is only available to members. Register Now!
Share :
Related
Solana Mobile ซื้อโทรศัพท์แล้วได้เงินมีอยู่จริง !!
CoinTalk (10/5/2024):
CoinTalk (03/05/24):
CoinTalk (26/4/2024): ได้เวลากลับไปทำงานประจำ