Cryptomind Monthly Outlook (June 2023)

Share :
cover

Table of Contents

*ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2023 – 14 มิถุนายน 2023 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มไซด์เวย์ออกข้าง โดยเข้าสู่โซนกรอบ 34.4 – 34.8 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ โดย ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 34.5 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ โดยมี 3 ปัจจัยคอยจับตามองดังนี้  1. การเทขายหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ: จากภาพจะเห็นได้ว่าหลังจากเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปผ่านไป 1 เดือนมีเงินไหลออกกว่า 1.7 พันล้านบาท จับตามองความกังวลที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลในประเทศ ถ้ายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ก็จะทำให้เงินบาทหาทิศทางไม่ได้ต่อไป 2. FED อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้ว: เนื่องจากทิศทางของดอกเบี้ยเริ่มมีความชัดเจนว่าจะมีการหยุดการขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ค่าเงินดอลล่าร์เริ่มผ่อนคลายลงได้เช่นกัน3. ปัจจัยทางการเมือง: การเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน จับตามองประเด็นต่างๆถ้าหากมีผลกระทบต่อตลาดเช่นข่าวการคอรัปชันในบริษัทต่างๆ อาจจะส่งผลให้ Sentiment ในการลงทุนในไทยดูอ่อนลงในระยะสั้น ถึงกลาง หลังการประชุม FOMC ในคืนวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา FED ตัดสินหยุดการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 10 เดือน […]
To access this content, you must be subscriber Subscribe Now!
Share :
Related
Cryptomind Monthly Outlook (September 2023)
Technical Risk อันตรายที่ซ่อนอยู่ในการท่องโลก Web3
SocialFi กลับมาจริงหรือแค่ศพกระตุก? | Roundup Podcast EP.3
CoinTalk (15/9/2023): Bitcoin ใกล้หลุม?