Search
Close this search box.

สรุป CoinTalk ประจำวันที่ 30/6/2023

Share :
Untitled2

Table of Contents

Macroeconomics นักวิเคราะห์มองว่าเรื่องดอกเบี้ยยังวางใจไม่ได้ ถึงแม้ว่าจำนวนการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะคงตาม Dot plot คือขึ้นอีกสองครั้งในปีนี้ และตลาดมองว่าน่าจะขึ้นอีกแค่หนึ่งครั้ง แต่จากที่ Jerome Powell เพิ่งออกมาพูดล่าสุดคือ Fed จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะลดลง ระหว่างนี้ให้จับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในแต่ละเดือนเพื่อประเมินสถานการณ์ โดยสัปดาห์หน้ามีการประกาศสำคัญคือ FOMC minutes ในวันที่ 5 กรกฎาคม, Unempoyment เป็นต้น ขอบคุณภาพจาก Trading economics นอกจากนี้เรายังเห็นว่า GDP ของสหรัฐเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ โดยในไตรมาส 1 เติบโต 2% ที่อาจเป็นปัจจัยทำให้ Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาด อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่า GDP อาจจะไม่ได้เป็น Indicator ที่เหมาะสมเพราะจะ Lagging ค่อนข้างมาก  โดย Indicator ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ช่วงนี้บริษัทพวก Small company ในสหรัฐฯล้มละลายเยอะมากที่สุดในรอบ 5 ปี และมีโอกาสจะล้มมากขึ้นอีก นักวิเคราะห์มองว่ายังน่าเป็นห่วงและต้องจับตามอง ในทางตรงกันข้ามตอนนี้ […]
To access this content, you must be subscriber Subscribe Now!
Share :
Related
Paradigm VC ใจป๋านักสร้าง Airdrop ขวัญใจ E-Beggars
CoinTalk (23/2/2024):
Blockchain คืออะไร ?
CoinTalk (16/2/2024):