Search
Close this search box.

CoinTalk (9/2/24):

Share :
Untitled2

Table of Contents

Macroeconomics: เศรษฐกิจมหาภาคเริ่มเคลียร์แล้ว ตลาดคริปโตฯและตลาดหุ้นเวลานี้ Priced in ไปแล้วพอสมควร เช่น การที่ Jerome Powell ออกมาประกาศว่าจะยังไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนี้ เหตุเหลเพราะยังต้องการมั่นใจว่าจะควบคุมเงินเฟ้อได้  จากข่าวที่คงดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลงในตอนแรก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ตลาดหุ้นก็กลับมาเขียวแล้ว นักวิเคราะห์มองว่ามาจากการที่ผลประกอบการ (EPS) ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าการที่ Fed คงดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ไม่ได้หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อตลาดหุ้นหรือตลาดสินทรัพย์เสี่ยงที่จะต้องปรับตัวลงตามเสมอไป ถึงแม้ในเดือนมีนาคม Fed จะคงดอกเบี้ย นักวิเคราะห์มองว่าในเดือนพฤษภาคม มีโอกาสสูงที่ Fed จะลดดอกเบี้ย ซึ่งถ้า Fed ไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมตามที่ตลาดคาดการณ์ ตลาดอาจจะปรับตัวลดลงในระยะสั้น แต่ในระยะยาว นักวิเคราะห์มองว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงและคริปโตฯมีโอกาสไปต่อได้ภายในสิ้นปี 2024 ขอบคุณภาพจาก CME group ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา BTC ปรับตัวขึ้น นักวิเคราะห์มองว่ามาจากการที่ BTC ETF Netflow เป็นบวก  สรุปมุมมองการลงทุนในคริปโตฯ นักวิเคราะห์มองว่าระยะสั้นราคาอาจจะมีความผันผวน  แต่ในระยะกลางถึงยาวนักวิเคราะห์มองว่าตลาดคริปโตฯน่าจะไปต่อได้ในช่วง Q4 2024-2025 เพราะภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคค่อนข้างเคลียร์แล้ว ขอบคุณภาพจาก […]
To access this content, you must be subscriber Subscribe Now!
Share :
Related
Paradigm VC ใจป๋านักสร้าง Airdrop ขวัญใจ E-Beggars
CoinTalk (23/2/2024):
Blockchain คืออะไร ?
CoinTalk (16/2/2024):