Search
Close this search box.
Arbitrage
Arbitrage

การ Arbitrage คือกระบวนการซื้อสินทรัพย์ชนิดเดียวกันในตลาดที่ต่างกันเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาของแต่ละตลาด ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนซื้อเหรียญ USDT บน UniSwap ที่เกิดมีราคาต่ำกว่า Peg ชั่วคราวอยู่ที่ 0.98 ดอลลาร์ เพื่อนำไปขายที่ SushiSwap ที่ราคาตาม Peg ปกติอยู่ที่ $1 ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรส่วนต่างได้ทันที 2% เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ Arbitrage เกิดขึ้น เนื่องมาจากการที่ว่าตลาดไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient Market) ที่ส่งผลทำให้ราคาสินทรัพย์มีราคาซื้อขายที่แตกต่างกันในสถานที่และตลาดที่ต่างกัน เพราะถ้าตลาดมีประสิทธภาพอย่างมากจะไม่มีโอกาสการทำ Arbitrage ได้เลยเพราะว่าสินทรัพย์ในแต่ละตลาดจะมีราคาเดียวกันทั้งหมด

ซึ่งข้อดีของการ Arbitrage ก็คือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ช่วยทำให้ราคาของสินทรัพย์ระหว่างตลาดมีราคากลับสู่ราคาที่เท่ากันได้ นอกจากนี้ยังเป็นอีกช่องทางในการสร้างกำไรให้กับนักลงทุนแบบไม่ยากด้วยความเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้มีการใช้งาน Bot ในการทำ Arbitrage ที่แพร่หลายมากขึ้น ทำให้โอกาสในการทำกำไรอาจมีความยกมากขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งโดยทั่วไป สำหรับตลาดคริปโทเคอเรนซี่ การทำ Arbitrage บนบล็อกเชนจะมีความยากกว่า เพราะว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการทำธุรกรรมที่บางครั้งอาจจะต้องมีการจ่ายค่าแก๊สในปริมาณสูงเพื่อที่จะช่วยเร่งธุรกรรมของเราให้แซงหน้าคนอื่น ซึ่งมักทำให้คนทั่วไปเสียเปรียบ Bot ได้ ดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีกว่าในการ Arbitrage สำหรับนักลงทุนทั่วไปคือการ Arbitrage ระหว่าง Centralized Exchanges (CEXs) เพราะทำให้สามารถทำการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วมากกว่าซื้อขายบนบล็อกเชน โดยคำแนะนำสำหรับนักลงทุนที่สนใจคือควรสร้างบัญชีไว้บนหลายๆ CEXs และเติมเงินไว้จำนวนพอสมควรเพื่อให้สามารถซื้อขายได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาการยืนยันการฝากและถอน (ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับ Traffic ของแต่ละเครือข่าย)

อันที่จริงแล้ว กลยุทธ์การทำ Arbitrage นั้นมีมากกว่าในรูปแบบที่อธิบายไปข้างต้นซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า Traditional Arbitrage (หรือการ Arbitrage แบบดั้งเดิม) ที่เป็นที่นิยมสูงสุดและถ้านักลงทุนได้ยินเกี่ยวกับ Arbitrage ในคริปโทฯก็มักจะหมายถึง Traditional Arbitrage โดยตอนนี้การ Arbitrage ได้แตกแขนงออกไปจนมีอย่างน้อยสิบรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างเช่น Merger Arbitrage แต่ว่าเป็นที่นิยมน้อยกว่าในโลกของบล็อกเชนและคริปโทเคอเรนซี่