“Ethereum Layer 2” การแข่งขันเพื่อครองความเป็น Solutions ที่ดีที่สุด
Share :
Article for Cryptomind Website (Layer2) Cover Photo
Ethereum Layer 2 คืออะไร . . Ethereum Layer 2 คือโซลูชั่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดความช้าและจุดอ่อนต่างๆของ Ethereum เครือข่ายหลัก โดยแต่เดิม Ethereum เครือข่ายหลักนั้นสามารถรองรับธุรกรรมได้เพียง 15 ธุรกรรมต่อวินาที แถมยังมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงเนื่องจากความสามารถรองรับธุรกรรมได้น้อย ทาง Ethereum Layer 2 จึงสามารถเข้ามาช่วยเหลือเครือข่าย Ethereum ในการลดความแออัดของเครือข่าย, ช่วยให้ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมถูกลง และมีการยืนยันธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง . หากให้เปรียบเทียบง่ายๆ Ethereum เครือข่ายหลักนั้นเปรียบเสมือนถนนเส้นทางหลัก ที่จะมีรถยนต์คอยวิ่งไปมาสัญจรอยู่เรื่อยๆ (เปรียบเสมือนการทำธุรกรรมของเครือข่าย Ethereum) และ Layer 2 ก็เปรียบเสมือนทางด่วน ซึ่งถ้ารถยนต์บนถนนหลักนั้นมีมากก็จะทำให้เกิดปัญหารถติด รถยนต์ต่างๆจึงจะต้องขึ้นทางด่วน เพื่อเป็นการระบายรถจากถนนหลักออกไป ทางด่วนที่มีรถยนต์น้อยกว่า ก็จะสามารถวิ่งถึงที่หมายได้เร็วกว่า (เปรียบเสมือนความเร็วในการทำธุรกรรมของ Layer 2 นั้นจะเร็วกว่า Ethereum เครือข่ายหลัก) โดยสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นถนนหลักหรือทางด่วน ก็ให้ความปลอดภัยในการเดินทางที่เท่ากัน (เปรียบเสมือนการใช้งานใน Layer 2 ก็จะให้ความปลอดภัยเทียบเท่ากับ […]
Share :

Related

สรุป Cointalk ประจำวันที่ 20/1/2023
Cryptomind Bi-weekly Outlook (1-15 January 2023)
สรุป CoinTalk ประจำวันที่ 13/1/2023
สรุป CoinTalk ประจำวันที่ 6/1/2023