ความสำคัญของ DAO Treasury พร้อมอัพเดทสถานการณ์ในปัจจุบัน
Share :
DAO-Treasury
จากข้อมูลในวันที่ 31 มกราคม 2023 มูลค่ารวมของสินทรัพย์บน Treasury ของ DAO มีมากกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถ้าเทียบจากในช่วงปลายปี 2021 ตัวเลขนี้เติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า 40 เท่า ซึ่งตัวเลขที่เติบโตขึ้นมาแสดงถึงการพัฒนาและการใช้งานของ DAO ที่หลากหลายมากขึ้นตามภาพรวมของอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี่ที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว   โดยที่ DAO นั้นก็ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการการเงินในโลกจริงอยู่หลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์การล่มสลายของ FTX Exchange หรือจะเป็นบรรดา CeFi ต่างๆที่ได้นำเงินลูกค้าไปลงทุนต่อแบบไม่เปิดเผย ทำให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุนมหาศาล ที่ได้ทำให้หลายๆคนตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการบริการจัดการ Treasury ของบริษัท เพราะถ้าเกิดว่า FTX เป็นองค์กรที่จัดการแบบ DAO หรือ Decentralized Autonomous Organization ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นักลงทุนก็คงไหวตัวทันและไม่เกิดความเสียหายในวงกว้างขนาดนี้ได้  เราจึงเชื่อว่า DAO นั้นมีศักยภาพที่จะเข้ามาแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างในอนาคต อย่างไรก็ตาม DAO ส่วนมากในปัจจุบัน ยังขาดการบริการจัดการ Treasury ที่ดี และถ้าไม่แก้ไข อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ […]
Share :

Related

“Deposit Tokens” แนวคิด Stablecoin รูปแบบใหม่จาก J.P. Morgan
สรุป CoinTalk ประจำวันที่ 17/3/2023
Cryptomind Monthly Outlook (March 2023)
สรุป CoinTalk ประจำวันที่ 10/3/23